اصول گنج یابی و دفینه‌یابی ( ریزه کاری های علم کاوشگری )
کتاب گنجیابی

اصول گنج یابی و دفینه‌یابی ( ریزه کاری های علم کاوشگری )

برترین مقاله گنجیابی که برای رسیدن به گنج باید مطالعه کنید. این مقاله حاصل تجربه و دانش چندین ساله تاریخ دانان و گنج یابانی است که سالها در این زمینه کار کرده اند.

ادامه مطلباصول گنج یابی و دفینه‌یابی ( ریزه کاری های علم کاوشگری )